کد شهر سمنان 023 می باشد، برای ارتباط با شماره تلفن های 4 رقمی داخلی ستادمرکزی دانشگاه ابتدا 33441022 را شماره گیری نمایید.
 ردیف نام واحد لیست پرسنل
1 حوزه ریاست مشاهده لیست پرسنل
2 مدیریت آمار و فناوری اطلاعات مشاهده لیست پرسنل
3 اداره حراست مشاهده لیست پرسنل
4 مدیریت امور حقوقی مشاهده لیست پرسنل
5 هسته گزینش مشاهده لیست پرسنل
6 معاونت توسعه مدیریت و منابع مشاهده لیست پرسنل
7 معاونت دانشجویی و فرهنگی مشاهده لیست پرسنل
8 معاونت تحقیقات و فناوری مشاهده لیست پرسنل
9 معاونت آموزشی مشاهده لیست پرسنل
10 معاونت بهداشتی مشاهده لیست پرسنل
11 معاونت درمان مشاهده لیست پرسنل
282609 : کل بازدید 175 : بازدید امروز 1.04 : زمان بارگزاری صفحه 114451 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين