کارشناس مسئول آمار دانشگاه: خانم حدیثه فولادی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد آمار ریاضی


آدرس : سمنان- بلوار بسیج- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان- مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن تماس: 31052269-023

فکس: 33452055-023
آدرس ایمیل: statistics@semums.ac.ir