نشانی پستی : سمنان بلوار بسیج ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

تلفن : 31052267-023

ایمیل: it [@] semums.ac.ir