سومین جلسه شورای قطب کشوری دردانشگاه علوم پزشکی تبریز

سومین جلسه شورای قطب کشوری دردانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزاری سومین جلسه شورای قطب کشوری دردانشگاه علوم پزشکی تبریز

سومین جلسه شورای قطب آمار و فنآوری اطلاعات در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛

سومین جلسه شورای قطب آمار و فنآوری اطلاعات در مرکز کشوری مدیریت سلامت (NPMC) دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان 11 دانشگاه علوم پزشکی کشور در خصوص موارد زیر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

- تکمیل نسخه جدید آیین نامه فاوا (مختصر سازی و ایجاد ساختار یکپارچه)

-  استاندارد سازی و یکپارچه سازی تجهیزات مورد استفاده و مورد تایید موسسه تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

- نهایی سازی ساختار نیروی انسانی مورد نیاز فناوری اطلاعات دانشگاه ها علوم پزشکی کشور

گفتنی است: مهندس همتیان به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به همراه ده دانشگاه دیگر در این جلسه حضور داشت.

کلمات کلیدی