حمایت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از طرحها و ایده های فناورانه در حوزه سلامت

حمایت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان از طرحها و ایده های فناورانه در حوزه سلامت

دکتر شادنوش رئیس دانشگاه: از الکترونیکی شدن یکپارچه سیستم آموزشی و طرحها و ایده های فناورانه در حوزه سلامت استقبال می کنیم.

در راستای توسعه فنآوری اطلاعات در حوزه سلامت دکتر میر رضایی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان و دبیر اجرایی دولت الکترونیک با دکتر شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان دیدار و گفتگو کرد.

مهندس همتیان مدیر آمار و فنآوری اطلاعات دانشگاه با اعلام این خبر گفت: در این دیدار دکتر میررضایی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با اشاره به ورود فناوری اطلاعات در همه زمینه ها خواستار  ارتباط تنگاتنگ دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در جهت ایجاد رویدادها و برگزاری ماراتن‌های برنامه نویسی در حوزه سلامت شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان گفت: تبدیل ایده به محصول نه تنها موجب ایجاد اشتغال پایدار می گردد بلکه سلامت همیشگی و ادامه دار افراد را نیز در پی خواهد داشت.

دکتر میررضایی الکترونیکی شدن حوزه سلامت را در راستای اجرای کامل دولت الکترونیک در استان دانست و بیان داشت: با توجه به علاقمندی طرفین جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری فیمابین در زمینه فناوری اطلاعات و سلامت، الکترونیکی شدن حوزه سلامت علاوه بر اصلاح الگوی رفتاری افراد می تواند به پیشگیری از بسیاری بیماریهای ناشی از رفتارهای غلط اجتماعی همانند استفاده نادرست از کامپیوتر و غیره نیز کمک نماید.

در ادامه دکتر شادنوش  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، ضمن استقبال از برنامه های اداره کل ICT استان با ابراز علاقمندی جهت حضور فعال در این حوزه گفت: از الکترونیکی شدن یکپارچه سیستم آموزشی در جهت منافع ملی و پرهیز از موازی کاری حمایت کرده و خواهان استفاده از شرکتها و منابع داخلی استان جهت اجراء و پشتیبانی از طرحها و ایده های فناورانه در حوزه سلامت هستیم .

کلمات کلیدی