گزارش وضعیت مدیریتهای iT در دومين روز همايش مديران آمار و فنآوري اطلاعات

گزارش وضعیت مدیریتهای iT در دومين روز همايش مديران آمار و فنآوري اطلاعات

.گزارش وضعیت مدیریتهای iT در دومين و آخرين روز همايش مديران آمار و فنآوري اطلاعات دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور ارايه شد.

 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان؛

دومین روز از همایش مدیران آمار و فنآوری اطلاعات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور صبح امروز با ارایه گزارش وضعیت موجود مدیریتهای iT سراسر کشور و بحث و تبادل نظر در خصوص چالش ها و بیان راهکارهای توسعه فنآوری اطلاعات در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، در دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان برگزار شد.

در ادامه پنل پرسش و پاسخ با حضور دکتر ریاضی مشاور وزیر و رئیس دفتر آمار و فنآوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر فقیه دبیر شورای فنآوری اطلاعات،  مهندس قربان زاده معاون فنی دفتر آمار و فنآوری اطلاعات، مهندس بیک زاده جانشین دبیر فنآوری اطلاعات و حسینی رئیس گروه آمار دفتر فنآوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار و در پایان جمع بندی همایش مدیران آمار و فنآوری اطلاعات دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور به شرح زیر بیان شد.

شبكه هوشمند اطلاعات بهداشتي (شهاب)

1.       تامين سخت افزار مورد نياز و نرم افزار هايي پايه و امنيتي براي كليه واحدهاي بهداشتي

2.       تامين شبكه ارتباطي سريع و مطمئن (ترجيحا شبكه اينترانت ملي)

3.       آموزش مورد نياز به كليه نيروهاي درگير برنامه

در طرح تحول سلامت بر بستر سپاس

4.       تامين زير ساخت مناسب  براي در دسترس بودن نود سپاس و پشتيبان گيري منظم و مناسب

5.       افزايش اتصال مراكز بيشتر از قبيل آزمايشگاه ، داروخانه ها، راديولو‍‍ژي و.... به نود سپاس

6.       توسعه سرويس هاي سطح بالا مانند گزارش سازي ، هوش تجاري و انباره داده

زير ساخت امضاي الكترونيكي (كليد عمومي)

7.       برنامه ريزي براي PkIEnableبراي تجهيز ساير نرم افزارهاي مستقر در دانشگاه ها به زير ساخت كليد عمومي

8.       اتصال به مركز گواهي وزارت بهداشت جهت صدور گواهي امضاء ديجيتال

واحد آمار

9.       اطمینان از دقت و صحت اطلاعات

پايگاه  اطلاعات سلامت ايرانيان ، كدينگ و سرويس هاي تبادل داده

http://payghah.behdasht.gov.ir

10.   كليه اطلاعات پايگاه بايد توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي (بويژه واحدهاي بهداشتي) كنترل گردد به طوري كه كليه واحدها در اين سامانه تكراري نباشد واستفاده از كدينگ درج شده در كليه سيستم ها

 
کلمات کلیدی