چهارمين نشست مديران آمارو فنآوري اطلاعات دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور

.

چهارمين نشست مديران آمارو فنآوري اطلاعات دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور

.چهارمين نشست مديران آمارو فنآوري اطلاعات دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان آغاز به كار كرد.

 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان؛

چهارمين نشست مديران آمار و فنآوري اطلاعات با حضور دكتر حسين رياضي مشاور وزير و مسئول دفتر آمار و فنآوري اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، دكتر طاهري سرپرست معاونت توسعه مديریت و منابع دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان، معاونين و كارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزشي پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان آغاز بكار كرد.

دكتر طاهري سرپرست معاونت توسعه مديریت و منابع دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان در اين همايش ضمن خیرمقدم به مدعوین و تقدیر و تشکر از مهندس همتيان فرصت بدست آمده را غنیمت شمرده و یادآور شد؛ ان شاء الله با کمک هم بتوانیم از فرصت های موجود استفاده بهینه نموده و در راستای توسعه فنآوري اطلاعات به خصوص در دانشگاههاي علوم پزشکی گام مثبت برداریم.

 دكتر رياضي مشاور وزير و مسئول دفتر آمار و فنآوري اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي هدف از برگزاري اين نشست را اطلاع رساني و معرفي برنامه ها در سه حوزه بهداشت، درمان و دارو  عنوان كرد و افزود: توسعه ملزومات فنآوري اطلاعات و گرفتن بازخورد از دانشگاه ها يكي ديگر از اهداف دفتر آمار و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است.

مشاور وزير و مسئول دفتر آمار و فنآوري اطلاعات با اشاره به سامانه شهاب ( شبكه هوشمند اطلاعات بهداشتي)، نسخه نويسي كه در مركز مازندران پايلوت شده، در حوزه دارو  و اتصال داروخانه ها به سپاس و سامانه هاي مرتبط اشاره نمود و بيان كرد: در حوزه درمان نيز اورژانس پيش بيمارستاني و سامانه پايگاه سلامت ايرانيان راه اندازي شده است كه يكي از مهمترين ارزش افزوده اين سامانه به اشتراك گذاري اطلاعات و توليد كدهاي استاندارد مي باشد.

وي همچنين به پيگيري سه برنامه براي دانشگاههاي علوم پزشكي در زمينه ساختار، نيروي انساني و بودجه اشاره كرد.

در ادامه معاونين و كارشناسان دفتر آمار و فنآوري اطلاعات شرح كاملي در راستای سامانه‌هاي معرفي شده، ارايه نمودند.

گفتني است: اين نشست به مدت دو روز در تاريخ 15 و 16 مهر ماه 94 در دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان با حضور 58 دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در حال برگزاري است.

کلمات کلیدی