برگزاری جلسه HIS بیمارستان ها
.

برگزاری جلسه HIS بیمارستان ها

به منظور رفع مشکلات HIS بیمارستانها و ارتقاء این سیستم در بیمارستانها جلسه ای با حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان مربوطه و کارشناسان معاونت درمان ، در محل ستاد مرکزی دانشگاه تشکیل شد .

ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در وبومتریکس
.

ارتقای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان در وبومتریکس

براساس آخرین نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی وبومتریکس در ژانویه 2016 (بهمن 94)، رتبه وبومتريكس دانشگاه در حدود 2000 رتبه در رنكينگ جهاني و 23 رتبه در رنكينگ كشوري صعود كرده است.

 جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی کارشناس فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به همراه مدیر آمار و فناوری اطلاعات در حضور ریاست دانشگاه برگزار گردید