.

.

.

برگزاری اولين آزمون الكترونيك پيش كارورزي دانشگاه

برگزاری اولين آزمون الكترونيك پيش كارورزي دانشگاه

صبح امروز پنج شنبه دوم شهریور 96 اولين آزمون الكترونيك پيش كارورزي دانشگاه همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور با حضور نماینده کلان منطقه یک آمایشی کشور در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار گرديد.