چهل و سومين جلسه كارگروه تخصصي آمار

چهل و سومين جلسه كارگروه تخصصي آمار

چهل و سومين جلسه كارگروه تخصصي آماردر مورخه:22/09/94 راس ساعت 8:45 با نام و ياد خدا و صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) در محل دفتر معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه برگزارگرديد.

.

.

.

.

.

.

.

.

.