رونمایی از داشبورد آماری نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی

رونمایی از داشبورد آماری نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ یک شنبه 27 مرداد ماه سال جاری با حضور دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر کلانتری و دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در وزارت بهداشت از داشبورد آماری نرم افزار مدیریت اطلاعات بیمارستانی رونمایی شد.

دکتر دانائی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن اعلام این خبر بیان داشت: این داشبورد ابزاری آماری از وضعیت موجود بیمارستان ها برای تصمیم سازی می باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ادامه داد: این داشبورد ابزار غنی از شاخص ها، گزارشات و نمودارها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد سازمان را مشاهده و وضعیت آن را نسبت به چشم اندازهای کوتاه و بلند مدت مقایسه و بررسی نمود.

در این جلسه دکتر گوهری معاون درمان، دکتر کسائیان معاون آموزشی، مهندس همتیان مدیر آمار و فناوری اطلاعات، بابایی سرپرست اداره اقتصاد درمان و مهندس اخلاقی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان در این جلسه حضور داشتند.

 

 

کلمات کلیدی