دیدار جانشین مدیرعامل منطقه مخابرات استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دیدار جانشین مدیرعامل منطقه مخابرات استان سمنان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

 بعدازظهر امروز پانزدهم دیماه، مهندس دارایی جانشین مدیرعامل منطقه مخابرات استان سمنان با دکتر مهدی شادنوش رئیس دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد.

مهندس دارایی جانشین مدیرعامل منطقه مخابرات استان سمنان ضمن استقبال و ابراز خرسندی از همکاری با دانشگاه، گفت: رشد و بالندگی جامعه نشئت گرفته از دانشگاه به روز و توانمند است و شرکت مخابرات آمادگی کامل خود را برای همکاری و ارائه خدمات نوین در حوزه ارتباطی با این دانشگاه اعلام مینماید.

دکتر شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، از حسن ارتباط دوجانبه دانشگاه و شرکت مخابرات به نیکی یاد کرد و افزود: صنعت مخابرات کشور با توجه به ایجاد زیر ساختهای لازم، نقش مهمی در ارتقای شاخص های توسعه ملی ایفا می کند.

در ادامه این نشست مدیران دانشگاه و مخابرات در راستای تعامل بیشتر پیرامون ارتقای زیر ساختهای فن آوری اطلاعات به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است: در این دیدار مهندس مثبت شاهجویی مدیر ارتباطات سیار استان و مهندس همتیان مدیر آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه نیز حضور داشتند.

کلمات کلیدی