دسترسی سریع و آسان به اطلاعات تماس کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

.

دسترسی سریع و آسان به اطلاعات تماس کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

 دفترچه تلن دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

مهندس همتیان گفت: تفکیک شماره تماس ها براساس نوع واحد مورد نظر اهم از شماره تماس های ستاد مرکزی دانشگاه، معاونت ها، دانشکده ها، بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تحت پوشش دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و کتابخانه مرکزی دانشگاه صورت گرفته و شهروندان، دانشجویان، اساتید و کارکنان می توانند با انتخاب واحد مورد نظر به اطلاعات تماس هر واحد دسترسی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، مهندس همتیان مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اعلام کرد: با حمایت های بی دریغ رئیس دانشگاه و همکاری واحدهای تحت پوشش و به همت کارشناس وب سایت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان آیتم دسترسی آسان به اطلاعات تماس تمامی کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه در سایت اصلی دانشگاه ایجاد شد.

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بیان داشت: یکی از مشکلات بخش پاسخگویی تلفنی این مجموعه در گذشته، عدم درسترسی آسان به شماره تماس کارکنان بود و با توجه به رفاه حال بیشتر افراد و با در نظر گرفتن اصل تکریم ارباب رجوع با ایجاد آیتم "دفترچه تلفن" در سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به آدرس www.semums.ac.ir  امکان برقراری تماس با کارمند موردنظر سریع تر گردید.

مهندس همتیان گفت: تفکیک شماره تماس ها براساس نوع واحد مورد نظر اهم از شماره تماس های ستاد مرکزی دانشگاه، معاونت ها، دانشکده ها، بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تحت پوشش دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و کتابخانه مرکزی دانشگاه صورت گرفته و شهروندان، دانشجویان، اساتید و کارکنان می توانند با انتخاب واحد مورد نظر به اطلاعات تماس هر واحد دسترسی داشته باشند.

وی افزود: همچنین در این صفحه امکان جستجوی شماره تماس افراد از طریق درج نام و نام خانوادگی کارمند وجود دارد.

 

 

 

 

مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم