ارائه تسهیلات سرویس Wifiبرای خوابگاه‌های دانشجویی

ارائه تسهیلات سرویس Wifiبرای خوابگاه‌های دانشجویی

.

 

مهندس همتیان مدیر آمار و فناوری دانشگاه گفت: در ادامه همکاری‌های مشترک اداره مخابرات شهرستان سمنان با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، به‌منظور ایجاد تسهیلات برای استفاده دانشجویان با هدف ارتقا دانش و افزایش تحقیقات دانشجویی، تسهیلات سرویس Wifiبرای خوابگاه‌های دانشجویی مهیا گردید.

ایشان افزود: این تسهیلات شامل اینترنت با سرعت 16 مگابایت و با حجم 12 گیگابایت به مدت 6 ماه با هزینه 150 هزار ریال در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است از روز شنبه یازدهم دی‌ماه 1395 اقدامات واگذاری این تسهیلات برای دانشجویان مستقر در خوابگاه اندیشه آغاز شده است ؛ و طبق برنامه زمان‌بندی این تسهیلات به ترتیب برای سایر خوابگاه‌های تابعه دانشگاه مهیا خواهد شد.

مهندس همتیان در خصوص نحوه واگذاری این تسهیلات به دانشجویان افزود: با شروع اقدامات واگذاری، نماینده مخابرات شهرستان سمنان در خوابگاه مستقر می‌شود و برای ثبت‌نام، داشتن کارت ملی الزامی است.

کلمات کلیدی