اتوماسیون احکام شاغلین مورخ 1398/07/22در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان راه اندازی شد

اتوماسیون احکام شاغلین مورخ 1398/07/22در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان راه اندازی شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، به همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اتوماسیون احکام شاغلین روز دوشنبه 22 مهر ماه 98 در  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان راه اندازی شد.

مهندس محمدحسين همتيان مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: با راه اندازی اتوماسیون احکام شاغلین از این پس، روند صدور و امضای احکام در سامانه جامع پرسنل انجام خواهد شد.

مهندس همتيان ادامه داد: در فاز اول؛ راه اندازی سامانه مذکور در ستاد مرکزی دانشگاه محقق گردید و در مراحل بعد در تمامی واحد ها اجرایی خواهد شد.

وی درخصوص مزایای اتوماسیون احکام می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  1. صدور و ارجاع به مقام مسئول جهت بررسی و امضا  بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
  2.  تمامی مستندات مربوط به حکم صادر شده بصورت مستند، قابل پیوست خواهد بود.
  3.  پاراف احکام، توسط واحد های بررسی کننده، بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
  4. در صورت لزوم تایید و امضای مستخدم ؛ این امر بصورت الکترونیکی انجام خواهد شد.
  5. امکان صرفه جویی در مصرف کاغذ فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است: برنامه آموزش استفاده از سامانه اتوماسیون احکام برای کارشناسان کارگزینی روز سه شنبه 23 مهر ماه سال جاری در سالن آزمون های الکترونیک دانشگاه برگزار شد.

 

کلمات کلیدی