دسترسی سریع و آسان به اطلاعات تماس کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
.

دسترسی سریع و آسان به اطلاعات تماس کارکنان واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

مهندس همتیان گفت: تفکیک شماره تماس ها براساس نوع واحد مورد نظر اهم از شماره تماس های ستاد مرکزی دانشگاه، معاونت ها، دانشکده ها، بیمارستان ها، شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تحت پوشش دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و کتابخانه مرکزی دانشگاه صورت گرفته و شهروندان، دانشجویان، اساتید و کارکنان می توانند با انتخاب واحد مورد نظر به اطلاعات تماس هر واحد دسترسی داشته باشند.